0 ks - 0,00€ s DPH
Váš košík je prázdny!

Zľava na celý nákup s kupónom EVENIT10ALL (neplatí na akciové produkty)

Desatoro chránenej dielne / sociálneho podniku

Spoločnosť EVENIT, s.r.o., r. s. p. získala štatút „Sociálny podnik“.  Jeho získaním zanikol štatút Chránenej dielne. Náhradné plnenie z chránenej dielne sa touto zmenou NEMENIA.

Chránená dielňa sa svojím hlavným poslaním, na ktorý je zriadená (zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím), najviac približuje k cieľom integračného sociálneho podniku, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb (vrátane zdravotne znevýhodnených občanov).

Naďalej môžete realizovať zákazky cez našu spoločnosť

Máte 20-46 zamestnancov:  Máte povinnosť zamestnávať: 1 osobu so zdravotným postihnutím.
- výška povinného odvodu 1540 € - za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a "pokuta" až 33 193,91 €.
výška náhradného plnenia za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím pre rok 2023 je 1369 € - 
Ušetríte až 171 € Zadajte zákazku našej chránenej dielni, ušetríte rozdiel 171 € medzi zákazkou a zaplatením povinného odvodu a navyše v plnej miere získate darčeky, alebo produkty potrebné pre Vaše podnikanie.

Máte 47-78 zamestnancov:  Máte povinnosť zamestnávať: 2 osoby so zdravotným postihnutím.
- výška povinného odvodu 3080 € - za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a "pokuta" až 33 193,91 €.
- výška náhradného plnenia za nezamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím pre rok 2023 je 2738 € - 
Ušetríte až 342 € Zadajte zákazku našej chránenej dielni, ušetríte rozdiel 342 € medzi zákazkou a zaplatením povinného odvodu a navyše v plnej miere získate darčeky, alebo produkty potrebné pre Vaše podnikanie.
Máte viac ako 79 zamestnancov: ozvite sa nám, vypočítame Vám výšku náhradného plnenia a poradíme, aby ste mali započítané 100% náhradné plnenie.

Základné pravidlá pre nákup z chránenej dielne (CHD), alebo v našom prípade už od 20.4.2021 integračný sociálny podniki za účelom náhradného plnenia:

1.    ŠTATÚT Chránenej Dielne / Integračného sociálneho podniku
Aktuálny štatút:
registrovaný sociálny podnik EVENIT, s.r.o., r. s. p. druh registračného podniku - INTEGRAČNÝ PODNIK, číslo osvedčenia 367/2021_RSP
Pôvodný štatút: S účinnosťou od 13.12. 2013 v znení dodatkov 1 a 2,3 je priznané postavenie Chránenej Dielne na právnickú osobu: EVENIT s.r.o., r. s. p. -  Mgr. Mária HIRNEROVÁ. Štatút je základný dokument každej CHD. Jeho kópia je súčasťou potvrdenia o náhradnom plnení. Prvý štatút sme mali už od roku 2008 pod firmou Ing. Vladimír Hirner - EVENIT.

2.    PODNIKATEĽSKÉ oprávnenie
Platnosť podnikateľského oprávnenia. Živnostenský list. Výpis z obchodného registra. Právnická osoba EVENIT s.r.o., r. s. p., Mgr. Mária HIRNEROVÁ, IČO.: 43 919 073, DIČ.: 2022521897,IČ DPH: SK2022521897, zapísaný v Obchodnom registri, vedenom v Okresnom súde Bratislava 1, pod. č.: sro. 85960 / B.  Podnikateľské oprávnenie a jeho platnosť, je podmienkou vydania štatútu CHD.
 
3.    PREDMET činnosti
SK NACE – sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom. Predmet činnosti – krajčírske práce, administratívne práce, sprostredkovanie obchodu, balenie darčekov, kompletizácia.

Adresa prevádzky: M.R.Štefánika 17, 902 01 Pezinok. Predmet činnosti súvisí s možnosťou zaradiť služby, produkty a výrobky do 100%, alebo 10% sadzby započítanej do náhradného plnenia.
 
4.    POŽADOVANÁ služba, tovar, výrobok EVENIT, s.r.o., r. s. p.
Krajčírske práce a výroba: Na ušitie posteľných obliečok. Na plachty bavlnené, plachty jersey a froté. Na matracové chrániče. Vyšívanie loga na uteráky. Fleecové deky. Obrusy sviatočné, hotelové, teflónové. Cenové ponuky pripravujeme na mieru podľa množstva, rozmerov a materiálu.
Vybavenie pre materské školy. Pre sociálne zariadenia, pre hotely a penzióny a iné firmy, ktoré nás potrebujú. Máme tovar pre domácnosti. Našou prioritou je „šitie na mieru“.
Všetko presne podľa Vašich predstáv.

Darčekové predmety: pre firmy a organizácie zabezpečujeme na mieru darčeky. Stačí nám zadať rozpočet, približnú predstavu a v našej firme zabezpečíme pre Vás vianočné darčeky, darčeky ku dňu žien, ku dňu učiteľov,...
Administratívna práca: podľa konzultácie, čo zákazník potrebuje, archivácia, triedenie dokumentov, príprava podkladov pre účtovníkov.
Baliace činnosti: balenie výrobkov, vkladanie do obalov, atď.

Podľa ponuky nášho e-shopu na ostatné značky a výrobky ktoré nevyrábame poskytujeme 10% náhradné plnenie.

5.    POTVRDENIE
Potvrdenie potrebné na čerpanie náhradného plnenia Vám vystavíme po úhrade faktúry za objednané a dodané produkty, alebo tovar. To, spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k výkazu, a tak si uplatníte nárok na odpočet sumy realizovanej objednávky od odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
 
6.    ZÁPOČET 100%
Výrobkom sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou CHD/sociálneho podniku alebo bol významne pozmenený (v tvare, účele alebo funkčnosti,..).

Krajčírske práce a výroba: Na ušitie posteľných obliečok. Na plachty bavlnené, plachty jersey a froté. Na matracové chrániče. Vyšívanie loga na uteráky. Fleecové deky. Obrusy sviatočné, hotelové, teflónové. Cenové ponuky pripravujeme na mieru podľa množstva, rozmerov a materiálu.
Vybavenie pre materské školy. Pre sociálne zariadenia, pre hotely a penzióny a iné firmy, ktoré nás potrebujú. Máme tovar pre domácnosti. Našou prioritou je „šitie na mieru“.
Všetko presne podľa Vašich predstáv.
Administratívna práca: podľa konzultácie, čo zákazník potrebuje, archivácia, triedenie dokumentov, príprava podkladov pre účtovníkov.
Baliace činnosti: balenie výrobkov, vkladanie do obalov, atď.

7.    ZÁPOČET 10%
V zmysle §64 ods. 8 zákona 373/2010 Z. z. sa na produkty nezhotovované CHD/sociálnym podnikom vzťahuje len 10%ná možnosť zápočtu na náhradné plnenie, a to tiež iba v prípade, ak v predmete činnosti chráneného pracoviska/ sociálneho podniku je činnosť nákupu a predaja.

Náhradne plnenie 10% sa vzťahuje na tovar ktorý nevyrábame, len predávame.
Podľa ponuky nášho e-shopu.
 
8.    OBHÁJENIE náhradného plnenia
Žiadajte záruku obhájenia náhradného plnenia pred úradom práce a zodpovednosť pri akejkoľvek následnej kontrole zo strany štátnych orgánov. Účelom náhradného plnenia, okrem iného, je zabezpečiť si splnenie odvodovej povinnosti zadaním zákazky chránenej dielni, pracoviska, alebo sociálneho podniku. Žiadajte preto záruku, že svoje potvrdenia bez výhrad obhája pri akejkoľvek následnej kontrole. Zlyhanie CHD/SP Vašu zodpovednosť voči zákonným povinnostiam neospravedlňuje.
 
9.    REFERENCIE
Preverte si čo možno najviac dostupných informácii o  chránenej dielni / sociálnom podniku – od webstránky cez rôzne registre až po osobnú návštevu.
 
10.    ROZHODNUTIE
Len ak Vás poznatky z predošlých bodov bezpodmienečne presvedčili zadajte objednávku. Nezabúdajte však, že náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť vystavená do konca kalendárneho roku (úhrady UPSVAR akceptuje do cca mesiaca nasled.roku), preto si nákup a úhradu našich produktov nenechávajte na poslednú chvíľu, ale radšej nás kontaktujte ihneď.